Agra Corporation
Dobele Agra

Informācija visiem mūsu sadarbības partneriem un mājas lapas apmeklētājiem!

Sakarā ar īpašnieku maiņu, SIA Dobele Agra S.I.A. 2017.gada 1.jūlijā ir izstājusies no Agra grupas. Mēs vēlamies pateikties visiem mūsu sadarbības partneriem par veiksmīgu sadarbību, uzticību un atbalstu pēdējo 25 gadu laikā.

SIA Dobele Agra S.I.A. vadība un personāls.

 

 

To all our valued business partners and visitors to our website!

Due to a change of shareholders, SIA Dobele Agra has left the Agra Group with effect from July 1st, 2017. We express our thanks to all our business partners for a very successful partnership and your trust and support over the past 25 years.

Management and all staff of SIA Dobele Agra.