Agra Corporation
Informacija visiems mūsų partneriams ir šios svetainės lankytojams:
Pasikeitus įmonės akcininkams UAB Agra Corporation nuo 2018m. vasario 26d. paliko Agra grupę. Dėkojame visiems mūsų verslo partneriams už labai sėkmingą bendradarbiavimą ir už pasitikėjimą bei palaikymą per paskutinius 25 metus.
Vadovybės ir visų Agra Corporation darbuotojų vardu.
 
 
 
 

To all our valued business partners and visitors to our website!

Due to a change of shareholders, UAB Agra Corporation has left the Agra Group with effect from February 26st, 2018. We express our thanks to all our business partners for a very successful partnership and your trust and support over the past 25 years.

Management and all staff of UAB Agra Corporation.

 
 
 
Dobele Agra

Informācija visiem mūsu sadarbības partneriem un mājas lapas apmeklētājiem!

Sakarā ar īpašnieku maiņu, SIA Dobele Agra S.I.A. 2017.gada 1.jūlijā ir izstājusies no Agra grupas. Mēs vēlamies pateikties visiem mūsu sadarbības partneriem par veiksmīgu sadarbību, uzticību un atbalstu pēdējo 25 gadu laikā.

SIA Dobele Agra S.I.A. vadība un personāls.

 

 

To all our valued business partners and visitors to our website!

Due to a change of shareholders, SIA Dobele Agra has left the Agra Group with effect from July 1st, 2017. We express our thanks to all our business partners for a very successful partnership and your trust and support over the past 25 years.

Management and all staff of SIA Dobele Agra.