UAB Agra Corporation

Informacija visiems mūsų partneriams ir šios svetainės lankytojams:
 
Pasikeitus įmonės akcininkams UAB Agra Corporation nuo 2018m. vasario 26d. paliko Agra grupę. Dėkojame visiems mūsų verslo partneriams už labai sėkmingą bendradarbiavimą ir už pasitikėjimą bei palaikymą per paskutinius 25 metus.
 
Vadovybės ir visų Agra Corporation darbuotojų vardu.